Page tree

ประกาศ ล่าสุด

1. กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3  - ประชุมวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 น.  - นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบที่ถูกระเบียบของทางวิทยาลัยฯ  - สิ่งที่ต้องนำมาด้วย คือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ   2. วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  - ระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น.  - ระดับชั้น ปวส. 1 และ ปวส.…
แจ้งกำหนดการพิธีรับใบประกาศนียบัตรในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559   7.30 ลงทะเบียน ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 8.00 นักเรียน-นักศึกษาประจำที่นั่งพร้อมกัน พร้อมดู VTR  กิจกรรมปัจฉิม และกิจกรรมปีใหม่ 8.30 ซ้อมใหญ่พิธีรับใบประกาศ 10.00 พักทานอาหารว่าง 10.10 เข้าพิธีรับใบประกาศ 12.00 เสร็จสิ้นพิธีการ   หมายเหตุ: ขอให้มาลงทะเบียนให้ตรงเวลา เนื่องจากจะต้องทำการเรียงลำดับตามเลขที่นั่ง คืนชุดครุย ไม่เกินวันที่ 8 เมษายน ที่มิสปุ๊   โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 9/99 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม, ริมแม่น้ำกรุงเทพ,…
  ประกาศ นักเรียน ปวช.3 ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ขอให้เข้ามาติดต่อขอรับวุฒิ ปวช.…

Activities

photos / 25590329_Rayong

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ. เคียงทะเลรีสอร์ท จ.ระยอง

photos / 25590304_TaxDepartment

โดยสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ 22

photos / 25590223_StudentAwards2016

ร่วมยินดีกับนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2558